Jan Sapała
Sekretarz szkoły

Telefon: (81) 827 23 22 wew. 16