Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

W dniach od  24.09 - 30.09.2017 czworo uczniów Gimnazjum nr 1 w Opolu Lubelskim: Paulina Migora, Patrycja Piłat, Maksym Drozd, Jakub Rosły pod opieką Anny Gawlik uczestniczyło w projekcie edukacyjnym: "I Ty zostaniesz Olimpijczykiem", zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym  ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej. W projekcie uczestniczyło 20 gimnazjów z całej Polski, po 10 szkół w każdej edycji. Uczestnictwo w projekcie to duże wyróżnienie dla szkoły, nauczyciela i uczniów.

Projekt  składał się z 24 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej (jakościowej i ilościowej) oraz organicznej, 8 godzin lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych , 6 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologii oraz 6 godzin lekcyjnych gier dydaktycznych. W ramach zajęć odbyło się spotkanie z Laureatami Międzynarodowych Olimpiad Chemicznych-obecnie studentami. Podczas spotkania  laureaci  opowiadali o towarzyszących emocjach podczas międzynarodowych zawodów  chemicznych, zawieranych przyjaźniach, sukcesach i porażkach. Olimpijczycy prowadzili  też zajęcia rachunkowe i gry dydaktyczne językiem przyjaznym dla ucznia. Obcowanie z Olimpijczykami stwarzało klimat, że każdy z uczestników projektu  ma szansę zostać Olimpijczykiem, chociaż  włożona ogromna  praca  nie zawsze może zakończyć się sukcesem, to jednak warto próbować

Uczniowie intensywnie pracowali, zajęcia rozpoczynały się o godzinie 10.00, a kończyły się około 20-tej, z przerwami na posiłki. Znaleźli też odrobinę czasu by zajrzeć na Starówkę Warszawską, obejrzeć spektakl Fontanny Multimedialnej, pójść na spacer na Pola Mokotowskie oraz odwiedzić miejsca bliskie Polskiej Noblistce Marii Skłodowskiej-Curie - muzeum przy ulicy Freta.

Ostatniego dnia projektu odbył się finał - Mecz Chemiczny - z udziałem wiceministra edukacji i dziekana Wydziału Chemii UW. Startowały drużyny - szkoły, które zdobyły najwięcej punktów przez  czas trwania projektu. My byliśmy w gronie faworytów -  w efekcie uczniowie Gimnazjum nr 1 w Opolu Lubelskim  zdobyli 3 miejsce, nagrody uczestnikom meczu wręczał Wiceminister Edukacji Narodowej - pan Maciej Kopeć.
Jakub Rosły zdobył 2 miejsce indywidualne spośród wszystkich uczestników projektu. Na zakończenie  wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa w  ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

Dnia 2 października na stronie internetowej  MEN ukazał się artykuł dotyczący projektu: "I Ty zostaniesz Olimpijczykiem", zachęcam do przeczytania artykułu: KLIKNIJ TUTAJ