Uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych

Dnia  24 maja 2018 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Budynku Centrum Transferu Wiedzy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych  organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przez Lubelskiego Kuratora Oświaty  we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.
Celem uroczystości było uhonorowanie laureatów konkursów oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.Galę uświetnił występ chóru uczniów  Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Lublinie, którzy swoim repertuarem  złożyli uznanie Laureatom Konkursów Przedmiotowych Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk pogratulowała uczniom sukcesów odniesionych w tegorocznych konkursach i życzyła, aby nadal wytrwale  zdobywali wiedzę i podejmowali trud rozwoju zainteresowań i odkrywania Świata. Złożyła również serdeczne podziękowania nauczycielom za stworzenie uczniom możliwości do kształcenia i rozwijania zainteresowań i talentów oraz umiejętne wprowadzanie ich w świat nauki, kultury i sztuki.

Dyrektorom natomiast gorąco podziękowała za postawę otwartości wobec aspiracji i ambitnych celów stawianych sobie przez uczniów i nauczycieli w szkole, za wspieranie ich twórczej aktywności i różnorodnych przedsięwzięć. Do gratulacji dołączyli się także inni zaproszeni goście.
W tym roku szkolnym wśród grona najlepszych uczniów województwa lubelskiego z naszej szkoły znalazł się: Jakub Rosły - laureat konkursu z chemii, który uzyskał w etapie wojewódzkim maksymalną liczbę  możliwych do zdobycia punktów (opiekun p. Anna Gawlik).

Anna Gawlik