Bicie Rekordu w sztucznym oddychaniu

16 października jest Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. Akcję bicia rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej po raz drugi przeprowadziła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W akcji wzięli udział: strażacy zawodowi i ochotnicy, funkcjonariusze służby więziennej, policja  i uczniowie opolskich szkół.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim dołączyli  się do Ogólnopolskiej Akcji polegającej na próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej przez jak największą ilość osób. Próba trwała w całej Polsce od godz. 12:00 do godz. 12:30. Każdy z uczestników przedsięwzięcia wykonywał 5 cykli resuscytacji ucisk-oddech po czym następowała zamiana miejsc, później kolejne 5 cykli i zmiana uczestników. Zadanie było wykonywane  jednocześnie na 12  fantomach do RKO. Ćwiczenie poprzedził krótki instruktaż poprowadzony przez  Organizatora Akcji Pana Stanisława Kamelę.
Ustanowiliśmy nowy rekord!!! W tegorocznej akcji wzięło udział 85 osób,  w ubiegłym roku udział w akcji wzięło 60 osób.

Uczniowie naszej szkoły spisali się bardzo dzielnie, pomimo dużego wysiłku wkładanego  podczas  wykonywania RKO, nieprzerwanie   wykonywali cykle  resuscytacyjne, rotacyjnie zmieniając się przy stanowiskach z fantomami - zdali egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu próby wykonano  wspólne zdjęcie. Organizator akcji pochwalił młodzież za  coraz większą wiedzę i świadomość w  prowadzeniu  RKO.

Anna Gawlik