Piknik ufologiczny w Emilcinie

W dniach 14 - 15 maja 2011 r odbył się w Emilcinie piknik ufologiczny. Piknik zgromadził wielu mieszkańców Emilcina i okolic oraz miłośników UFO. Gośćmi specjalnymi pikniku byli członkowie Fundacji Nautilius, która zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. Głównym punktem programu pierwszego dnia pikniku było zakopanie obok pomnika UFO "Kapsuły czasu", czyli rury ze stali nierdzewnej, której zadaniem jest przetrwać 1000 lat.

Zostały w niej umieszczone listy do ludzi roku 3011, współczesna gazeta oraz filmy video pokazujące świat w roku 2011. W miejscu zakopania kapsuły został położony specjalny kamień z napisem: "Tu jest kapsuła czasu, otworzyć w roku 3011".
Całą uroczystość uświetniały występy dzieci z okolicznych szkół, między innymi : Skokowa i Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lub. Na pikniku nie zabrakło również naszej szkoły. Reprezentowali ją soliści z klasy I-III - Asia  Mazurkiewicz i Agata Dacka, które do występu przygotowała pani Barbara Kania, zespół instrumentalny pana Tadeusza Wróbla oraz zespół "Wega" , prowadzony przez panią Jolantę Szczupak. Część artystyczną zakończył występ zespółu cygańskiego Romani Ciercheń.
Na zakończenie pikniku odbyła się zabawa taneczna pod gołym niebem. Miejmy nadzieję, że spotkania ufilogiczne w Emilcinie wejdą na stałe do kalendarza imprez środowiskowych naszej gminy i z roku na rok przyciągną jeszcze więcej miłośników zjawisk nadprzyrodzonych.

Jolanta Szczupak