Z kolędą do Karczmisk po sukces

Dnia 14 stycznia 2012 r. w Karczmiskach odbył się V Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod hasłem "Niech kolęda płynie z serca..." W festiwalu tym wzięło udział 51 wykonawców z 23 szkół powiatu opolskiego, w sumie ponad 600 osób. W pięciu kategoriach wiekowych oraz pięciu kategoriach wykonawczych (soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno - instrumentalne, chóry)  zaprezentowali się uczniowie z Karczmisk, Poniatowej, Kowali, Kraczewic, Dąbrówki, Rogowa, Wilkowa, Zagłoby,  Zaborza, Słotwin, Dąbrowy Wronowskiej, Rzeczycy oraz Opola Lubelskiego.

Wszystkie występujące grupy oraz soliści reprezentowali bardzo wysoki poziom i z przyjemnością słuchało się nastrojowych kolęd i pastorałek w ich wykonaniu, a  repertuar kolędowy był bardzo bogaty i różnorodny.
Jury festiwalu, w skład którego wchodzili zawodowi muzycy, tj.:  pan Krzysztof Kozłowski - profesor Instytutu Muzycznego w Łodzi , pan Tomasz Jezuit - mgr muzyki oraz szef i dyrygent chóru "CORDA VOX" z Terespola oraz pani Ewa Jurkowska - mgr muzyki , dyrygent z Puław, miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić tych najlepszych. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się wszyscy reprezentanci reprezentanci naszej szkoły.

 

  • W kategorii soliści 6-10 lat      I m  zajęła Kamila Skotnicka        - opiekun pani K. Piłat

III m zajęła Zuzanna Szczupak       - opiekun pani J. Szczupak i 
pani B. Kania

  • W kategorii soliści 11-13 lat    I m zajęła Joanna Mazurkiewicz   - opiekun  p. J.  Szczupak

III m zajął Maciej Bigos                 -  opiekun  p. J. Szczupak

  • W kategorii zespoły wokalne 11-13 lat     II m zajął zespół "Wega"  -opiekun p. J. Szczupak


Prezentacje naszych uczniów zyskały duże uznanie nie tylko ze strony jury  festiwalu ale i publiczności.


Jolanta Szczupak