"Poeci dzieciom..."


W oddziałach przedszkolnych odbył się konkurs recytatorski  "Poeci dzieciom". Mali artyści zaprezentowali utwory  Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy.  Wierszowe historyjki poetów stanowią klasykę polskiej  literatury  dziecięcej, są lubiane zarówno przez dzieci,  jak i dorosłych. Poza humorem utwory zawierają zaskakujące zakończenie, często uczą i wychowują oraz posiadają ukryty morał lub przesłanie. Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo ładnie przedstawili wybrane przez siebie wiersze, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Serdecznie dziękujemy  Radzie Rodziców naszej szkoły za ufundowanie nagród do konkursu.

Jolanta Sobczuk

Urszula  Sosik