Podsumowanie pracy zespołu "Wega"

i solistek w roku szkolnym 2015 /2016

Zajęcia z zespołem "Wega" oraz solistkami: Joanną Mazurkiewicz oraz Zuzanną Szczupak prowadzone były  systematycznie 2h  w tygodniu

Zespół i solistki działali bardzo aktywnie, przygotowując oprawę  muzyczną  imprez szkolnych  jak i  pozaszkolnych:

W szkole:

 • przygotowali oprawę muzyczną akademii z okazji Dnia Nauczyciela
 • zespół wystąpił podczas uroczystości z okazji 100-lecia szkoły
 • przygotowali oprawę muzyczną akademii z okazji Dnia Papieskiego
 • przygotowali oprawę muzyczną audycji mikołajkowej (przez radiowęzeł)
 • przygotowali oprawę muzyczną akademii ph "Poranek Wielkanocny"
 • przygotowali oprawę muzyczną akademii z okazji 3 Maja
 • zespół wystąpił podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka ph "Miej pomysł..."
 • solistki zaśpiewały podczas uroczystości podsumowującej ogólnopolską akcję ph "Jak nie czytam, jak czytam"

Poza szkołą wystąpili:

 • w koncercie laureatów XII  Przeglądu Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej pod hasłem "Żeby Polska była Polską" w Puławach
 • podczas imprezy mikołajkowej ph: "Mikołaj przyjechał" w OCK
 • w koncercie  kolęd ph: "Orszak Trzech Króli"  w OCK
 • w koncercie laureatów XIV Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolęda Polska" w Opolu Lub
 • z koncertem kolęd na Wigilii dla Samotnych w OCK
 • w koncercie laureatów XII Puławskiego Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Pieśni, Muzyki i Tańców Narodowych  ph "Witaj Majowa Jutrzenko"
 • podczas podsumowania akcji charytatywnej "Podziel się grosikiem" w OCK
 • na festynie z okazji Dnia Dziecka w parku miejskim

Ponadto  solistki  i zespół brali również  udział w konkursach i festiwalach muzycznych, tj:

 • w VI Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej ph: "Śpiewajmy Ojcu Świętemu" w Puławach (konkurs o zasięgu wojewódzkim)

Zarówno zespół "Wega", jak i solistki :Joanna Mazurkiewicz i Zuzanna Szczupak zostali  laureatami tego konkursu:

 • Zespól "Wega" zajął II miejsce w kat zespoły wokalne szkół podst kl IV-VI
 • Asia zdobyła miejsce II w kat soliści - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
 • Zuzia otrzymała wyróżnienie w kat soliści -dzieci szkół podstawowych
 • w XII  Przeglądzie Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej pod hasłem "Żeby Polska była Polską" w Puławach (konkurs o zasięgu wojewódzkim)

Zarówno zespół "Wega", jak i solistki: Joanna Mazurkiewicz i Zuzanna Szczupak zostali  laureatami tego konkursu:

 • Zespól "Wega" zajął I miejsce w kat zespoły wokalne szkół podst kl IV-VI
 • Asia zdobyła miejsce II w kat soliści - młodzież szkolna
 • Zuzia otrzymała wyróżnienie w kat soliści - dzieci szkół podstawowych

Nagrodą główną była wycieczka do Warszawy, podczas której dziewczęta z zespołu zwiedziły Zamek  Królewski i Warszawskie Łazienki.

 • W Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty
  • Zespól "Wega" zajął I miejsce w kat zespoły wokalne 11-13 lat
  • Asia zajęła  miejsce I w kat soliści  14-16 lat  ; zdobyła Grad Prix za uzyskanie maksymalnej liczby punktów za wykonywane utwory i statuetkę za najlepsze wykonanie kolędy polskiej
  • Zuzia zdobyła II miejsce w kat soliści 11-13 lat
 • w XIV Regionalnym  Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolęda Polska" w Opolu Lub  -
  • Zuzia zajęła III miejsce w kat soliści szkół podstawowych
  • Asia zdobyła miejsce II w kat soliści -   młodzież gimnazjalna.
  • Zespół "Wega" zdobył miejsce II w kat zespoły - młodzież gimnazjalna.
 • W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach
  • Zespół "Wega" został laureatem zajmując II miejsce w kat zespoły wokalne kl IV-V
 • w XII Puławskim Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Pieśni, Muzyki i Tańców Narodowych

ph ?Witaj Majowa Jutrzenko?  (konkurs o zasięgu wojewódzkim)

Laureatami tego konkursu  zostali zarówno zespół, jak i solistki :

 • Zuzia zajęła II miejsce w kat soliści szkół podstawowych  kl IV-VI,
 • Asia zdobyła miejsce II w kat soliści - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
 • Zespól "Wega" zajął II miejsce w kat zespoły wokalne szkół podst kl IV-VI
 • w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Złota Cyraneczka" w Józefowie nad Wisłą
  • Zuzia  została  laureatką tego konkursu zajmując III miejsce  w swojej kategorii wiekowej
 • w etapie powiatowym Wojewódzkiego  Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" w Opolu Lub
  • Zuzia zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego w Rykach
 • W Wojewódzkim  Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" w Rykach

Biorąc udział w ww konkursach solistki i zespół reprezentowali nie tylko Zespół Szkół Nr 1 w Opolu Lub, ale także miasto i gminę Opole Lubelskie.