Powitanie wiosny!

Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje, gromkie brawa i Rodzice, którzy swoją obecnością wspierali swoje pociechy. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów i rekwizytów, które dopełniły piękną recytację dzieci i podniosły atrakcyjność występów. Dziękujemy dzieciom za ciekawe interpretacje wierszy, za wytrwałość w opanowaniu pamięciowym wierszy i odwagę, jaką dzieci wykazały występując przed  liczną publicznością. Życzymy wszystkim dzieciom motywacji do brania udziału w konkursach i dobrej zabawy podczas recytacji wesołych wierszyków.

 

Atrakcyjne nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Tego dnia przedszkolaki obchodziły także pierwszy Dzień Wiosny uczestnicząc w szkolnym koncercie muzycznym, na którym zaprezentowały dwie piosenki.

Jolanta Sobczuk, Urszula Sosik