Ślubowanie klas pierwszych

Tradycją naszej szkoły jest pasowanie na uczniów dzieci z klas 1 w Dniu Edukacji Narodowej. Tak było również w tym roku. Ponieważ święto wypadało w niedzielę, dwa dni wcześniej - 12 października społeczność szkolna klas 1-3 wraz z wychowawcami zebrała się na uroczystej akademii. W obecności zaproszonych gości, w tym Burmistrza Opola Lubelskiego Pana Dariusza Wróbla, Rodziców i Dziadków, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim w osobach: Pani Ilony Majak- Gierczak, Pani Agaty Knap, Pana Janusza Stępnia uroczyście pasowali na uczniów 56 wychowanków klas 1. Maluchy z dumą zaprezentowały swoje umiejętności-śpiew i recytację. Udowodniły, że potrafią właściwie się zachować podczas tak ważnej uroczystości. Wykazały się znajomością hymnu państwowego i "Katechizmu polskiego dziecka" W.Bełzy. Z okazji tak ważnego dnia życzenia najmłodszym złożyli: Pan Burmistrz, Pani Dyrektor oraz przedstawicielka Rady Rodziców Pani Karolina Konopa. Od rodziców  najmłodsi otrzymali słodkie prezenty i "wyprawki klasowe". Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami i spotkaniami integracyjnymi z dziećmi i ich rodzicami.

Anna Kłak

FOTO - Mariusz Zielonka