Lubelskie książki dla Lubelszczyzny

Biblioteka szkolna otrzymała z puli wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji ,,Lubelskie książki dla Lubelszczyzny" publikacje dotyczące dziejów Lubelszczyzny lat powojennych, polskiego podziemia niepodległościowego w latach 40-50 XX wieku.
Nasza biblioteka otrzymała następujące książki:

 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński i M. Mazur, Lublin 2016;
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński i M. Mazur, Warszawa 2017;
 • A. Kutkowski, ,,... jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim czerwcu 1976r., Lublin 2016;
 • K. Zawadka, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956. Struktura, ludzie- mechanizm funkcjonowania, Lublin 2014;
 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego,  t. 2, 1VIII 1940- 31 VII 1941, wstęp i red. naukowa Jarosław Rabiński,opracowanie dokumentów J. Rabiński, J. Kowalska, E. Rzeczkowska, IPN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, IPN i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Lublin 2017;
 • R. Moszyński, G. Janiec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956.Słownik biograficzny,Lublin 2015;
 • Szczepan Kowalik,Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy.Niezależa parafia w polityce władz PRL (1962-1977), Lublin 2012;
 • Księgi więzienia na zamku w Lublinie 1944-1954,t.1,2,3,5:,redakcja i opracowanie Andrzej T.Filipek ,Marcin Krzysztofik, Lublin 2009;
 • Dorota Gołaszewska-Chilczuk ,Jacek Witold Wołoszyn,Od przedszkola do studenta.Kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956,Lublin 2012
 • Sebastian Piątkowski,Okupacja i propaganda.Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939-1945),Lublin-Radom 2013;
 • "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa" - Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, lublin 2016;
 • Jacek Romanek, Ruch ludowy w województwie Lubelskim w latach 1944-1949, Lublin 2013;
 • "Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny" Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej,red.Sławomir Łukaszewicz,Lublin-Warszawa 2010;
 • Mariusz Sawa, Ukraiński Emigrant. Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego(1896-1995),Lublin,2016;
 • Marcin Kruszyński, UMCS w latach 1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015;
 • Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku,red,Jacek Wołoszyn,Lublin 2015;
 • "Zaplute karły reakcji" -  Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956,red.Agnieszka Jaczyńska,Magdalena Śladecka,Rafał Wnuk,Sławomir Poleszak,Lublin 2008.

Dzięki staraniom Pana Jarosława Woźniaka uczniowie naszej szkoły mają możliwość poznania niezwykle ciekawej historii naszego regionu.