Konkurs Pieśni Niepodległościowej

Patriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby utrwalać pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny organizowane są Konkursy Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej.

Pieśni patriotyczne są - jak określił niegdyś Adam Mickiewicz - "arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty", przechowują zbiorową pamięć, przywołują fakty historyczne, zawierają olbrzymi ładunek emocjonalny.

Warto więc angażować uczniów  w takie uroczystości, które pozwalają im wzrastać w duchu miłości do Ojczyzny  oraz identyfikować się z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.

Zespół "Wega" oraz soliści z Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, aby dać świadectwo przywiązania do Ojczyzny,  wzięli udział   w X  Przeglądzie Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej pod hasłem "Żeby Polska była Polską" w Puławach pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy. Przegląd odbył się w dniach 24-25.10. 2013 r w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Celem tego przeglądu było popularyzowanie twórczości związanej z okresem walk o niepodległość Polski. Konkurencja była bardzo duża, bowiem jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim i wzięli w nim udział  także uczniowie z Puław, Żyrzyna,  Piotrowic, Parczewa, Lublina, Lubartowa, Gołębia, Końskowoli, Ryk. Tym bardziej cieszymy się z sukcesów naszych uczniów.  Laureatami tego konkursu zostali: zespół  "Wega" w składzie: Joanna Mazurkiewicz, Martyna Śpiewak, Julia Urbańczyk, Gabriela Banach, Kamila Kuzioła, Matylda Pruchniak, Aleksandra Kozak, Zuzanna Szczupak, zajmując I miejsce w kategorii zespoły wokalne - uczniowie szkół podstawowych  oraz  Joanna Mazurkiewicz, zajmując miejsce II w kategorii soliści - uczniowie szkół podstawowych. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez panią Jolantę Szczupak. Laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe  oraz  wystąpili w Koncercie Galowym, który odbył się w dniu 11 listopada 2013 r w Domu Chemika. Pieśni patriotyczne i wiersze wykonane podczas tego koncertu przez chór Szczygiełki z Poniatowej oraz laureatów konkursu, nie tylko skłaniały słuchaczy do zadumy nad przeszłością naszej Ojczyzny, ale także były wyrazem szacunku do własnego kraju i jego bohaterów. Nagrodą główną była wycieczka do Warszawy, która odbyła się w dniu 19.11.2013 r. W wycieczce wzięli udział laureaci (I i II miejsca) wszystkich kategorii wiekowych biorących udział w przeglądzie, czyli uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i dorośli. Podczas wycieczki mięliśmy okazję  zwiedzić renesansowy Kościół pod wezwaniem  Św. Katarzyny i Św. Floriana oraz Domek Loretański w Gołębiu, Muzeum Sił  Powietrznych w Dęblinie, Cmentarz Powązkowski w Warszawie oraz   budynek Sejmu RP.

Wizyta na Cmentarzu Powązkowskim była okazją do oddania czci bohaterom narodowym oraz sławnym osobistościom zasłużonym dla kraju.

Wycieczka ta była nie tylko piękną lekcją historii i patriotyzmu, ale także okazją do wspólnego, ponadpokoleniowego spotkania muzycznego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje i życzę dalszych sukcesów.

 

Jolanta Szczupak