Pierwsza pomoc

W październiku zorganizowano spotkanie na temat pierwszej pomocy.Podczas specjalnych pokazów w grupach dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Pod czujnym okiem pani Krystyny Flisiak, która prowadziła spotkanie, mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.