Witaj Majowa Jutrzenko

Pod takim hasłem odbył się w dniach 13-14 kwietnia 2015 r w Domu Chemika w Puławach XI Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki, Pieśni i Tańców Narodowych. Głównym przesłaniem tego turnieju były słowa Jana Pawła II "Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, które ma na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje."
Przywiązanie do Ojczyzny można wyrazić na wiele sposobów, między innymi poprzez wiersze, taniec, muzykę i pieśni, które stanowią istotną część dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Zespół "Wega" i dwie solistki: Zuzanna Szczupak i Joanna Mazurkiewicz (przygotowani przez panią J. Szczupak), którzy reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Pieśni Narodowych, nie tylko dali wyraz przywiązania do Ojczyzny i tradycji narodowej, ale także wykazali się godną do naśladowania postawą patriotyczną. Piękne pieśni o Ojczyźnie, które zaprezentowali podczas turnieju, wysoki poziom umiejętności wokalnych oraz ogólny wyraz artystyczny zaowocowały zakwalifikowaniem się naszych uczniów do grona laureatów:

  • Zuzanna Szczupak zajęła I miejsce w kat. soliści - dzieci szkół podstawowych klas IV - VI
  • Joanna Mazurkiewicz zajęła II miejsce w kat. soliści - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
  • zespół "Wega" zdobył I miejsce w kat. zespoły wokalne - dzieci szkół podstawowych klas IV - VI

Odczytanie protokołu z obrad Jury i ogłoszenie listy laureatów miało miejsce dnia 3 maja 2015 r podczas Koncertu Galowego, na którym można było ponownie usłyszeć nagrodzonych wykonawców. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe a nagrodą główną dla zespołów była wycieczka do Warszawy do Muzeum Historii Żydów Polskich i Świątyni Opatrzności Bożej, która odbyła się dnia 7 maja 2015 r.  Wzięły w niej udział 3 zespoły wokalne: zespół "Aplauz" z Gołębia, zespół "Fortissimo" z Puław oraz zespół "Wega" z Opola Lubelskiego. Wycieczka ta była nie tylko świetną lekcją historii, ale także okazją do zawarcia nowych znajomości i wspólnego śpiewania różnorodnych piosenek.
Ponieważ był to turniej o zasięgu wojewódzkim, tym bardziej cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy.

Jolanta Szczupak