Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Maj 2021 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31
Ważne terminy

 

3 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe

18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

 

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno- przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z języka nowożytnego

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

 

21 czerwca 2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. - ferie letnie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim zgodnie z § 5. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zarządził w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych:

2 listopada 2018 r.

12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy)

2 maja 2019 r.

W dniach wolnych od nauki szkoła zapewnia organizację zajęć wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Rodzice wcześniej powiadamiają o tym fakcie wychowawcę, a wychowawca dyrektora.

Konsultacje - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.00 - 17.00 (z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania Rodziców)